Styrelsen

Carina Kandell
BlomsterPrinsessan
Styrelseledamot, ordförande, representant i Näringslivskommittén, kontakt RönningeTorggruppen
070-529 00 46 info@blomsterprinsessan.se

Maria Zitting Nilsson
MaZiNi konsult AB
Styrelseledamot, vice ordförande
070-723 17 00 mazinikonsult@gmail.com

Andreas Dahl VIS Consulting Styrelseledamot, sekreterare

0707-87 75 44

andreas.dahl@visconsulting.se

Marlene Ackland
Jan Fransson Elkonsult AB
Styrelseledamot, kassör, representant i Näringslivskommittén
0733-327 408
marlene@ackland.se

Lena Johansson
LJ Lenare Fötter
Styrelseledamot
070-332 09 56
lenarefotter@gmail.com

Patrik Alwin
Pia Andersson Fastighetsbyrå AB
Styrelseledamot, ersättare i Näringslivskommittén
0709-154 888
patrik@pianfa.com

Corinne Uppman Helminen

Corinne Uppman Helminen
People’s Garden
Styrelseledamot, ersättare i Näringslivskommittén
070-420 27 27 corinne@peoplesgarden.se

Patrik Andersson

Teknikisolering i Stockholm AB

Suppleant

David Vodovnik

Salong Hair by Vodovnik

Suppleant

Revisorer

Sten Garpenquist
Garpenquist Revision
Revisor
08-532 561 60
sten@garpenquistrevision.se

Helena Kallstenius
Megiston Redovisning AB
Revisorsuppleant
08-532 573 47
Fax: 08-532 573 47
helena.kallstenius@telia.com