Styrelsemöte 24 maj 2011 18,30

Nästa styrelsemöte blir den 24 maj 2011 18,30-19,30 i Villa Skönvik.