Styrelsemöte 11/1 2011 19,00

Vi har styrelsemöte 11/1 19,00-20,00 i Villa Skönvik.