Offentlig upphandling – informationsträff

Många har frågor och synpunkter hur vi småföretagare ska kunna delta med anbud i en offentlig upphandling. Kommunen kommer nu med vår hjälp att ordna ett Frukostmöte onsdagen den 12 oktober där Göran Larsson, inköpschef i Botkyrka kommun informerar hur han tar hand om och bedömer våra anbud. Deltar gör även Anders Kuylser från Södertälje kommun som bl.a. visar hur vi småföretagare kan gå samman för att kunna lämna anbud på större jobb. Boka in denna morgon, den är efterfrågad av många.