Näringslivskommittén – möte 28/8

Inför Näringslivskommittémötet uppmuntrar vi alla företagare att ringa, maila oss i styrelsen och berätta: • Vad saknar du som företagare i kommunen? • Vad kan kommunen förbättra för företagaren? Kontakta oss på: info@salemforetagarna.se