Medlemsträff på Talliden

Vi arrangerar from 28/8 en medlemsträffar på Villa Talliden. Medlemsträffarna hålls alltid sista torsdagen varje månad med start 18,00. Avsikten är att ha en mötesplats för företagare i Salems kommun och information från styrelsen. Du har möjlighet att köpa och dryck i anslutning till träffen. Du kommer fortsättningsvis få en inbjudan till medlemsträffarna via epost.