Kommunguide

Så är det då dax igen för kommunguiden. Guiden innehåller information om vår kommun och delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Salems företagare har företräde till annonsering i guiden. Det lokala näringslivet kontaktas under oktober och november av annonssäljare om detta. Har ni frågor om guiden kan ni bl a vända er till jan.forsman@salem.se