Infotavlan vid E4:an skall uppdateras

Infotavlan efter avfart från motorvägen skall fräschas upp och fler företag skall erbjudas möjlighet att synas på tavlan. Ett erbjudande kommer att sändas till alla företag som idag inte finns med på tavlan.