Framfört krav på ökad framkomlighet på E4:an

Styrelsen har på olika sätt framfört till kommun ledning och berörd myndighet för att dels öka framkomlighet på E4:an mellan Moraberg och Hallunda och dels att korta ner projekttid för ombyggnadsarbetet.