KBT i Samarbete

På KBT i samarbete arbetar vi med kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund i vårt arbete tillsammans med dig både i terapi och coachning, oavsett om det gäller dig som person, i parförhållandet, i arbetsgruppen eller dig som yrkesperson. Vi vänder oss både till vuxna och tonåringar. KBT bygger på forskning och i samarbete med dig ringar vi in det som är ett hinder. Just samarbetet mellan oss lägger vi extra vikt på: Vi kan metoden och du kan dig! Tillsammans jobbar vi sedan med olika interventioner som syftar till förändring eller acceptans. En viktig del för att det vi jobbar med tillsammans ska få effekt är de hemuppgifter du jobbar med mellan träffarna och vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt.

AddressStationsvägen 5
144 61 Rönninge
Telefon073-0723676
E-postasa@kbtisamarbete.se
Hemsidahttps://kbtisamarbete.se/