Med blicken mot framtiden

Träbrickor på orange bord, fyra brickor bildar ordet Plan.

Hur ser ditt företags framtidsplaner ut?

Ibland uppstår situationer som ställer omedelbara krav på förändring. Att tänka om. Pandemin som bröt ut under 2020 ställde mycket på ända. Konsumentbeteenden ändrades över en natt, branscher som handel, besöksnäring, underhållning och restaurang ställdes inför kraftigt sjunkande omsättning i takt med att regeringens pandemiåtgärder sjösattes. Att kriser kommer och går, det vet vi. Vi vet också att konjunkturer tilltar och avmattas. Men ibland, som vid en pandemi, kan det gå mycket snabbt och de yttre tecknen är inte alltid där.

Så hur är det för dig och ditt företag? Fungerar affärsmodellen fortfarande eller behöver den ses om? Behöver ni hitta helt nya kunder? Nå ut till kunderna på nya sätt? Behöver era kunderbjudanden anpassas? Och i så fall hur?

I lite större företag med egen styrelse, kan det vara läge att se sig om efter externa ledamöter att komplettera styrelsen med. Genom till exempel Styrelseakademien kan man nå ut till lämpliga styrelsekandidater.

På den här sidan har vi samlat några tips och idéer som kan hjälpa till att framtidssäkra ditt företag. Bidra gärna du också genom att mejla till styrelsen.

För att komma igång med tankarna delar vi här en checklista som vi fått in från en av våra medlemmar:

 • att lyssna på kunden
 • att öka graden att nätverka digitalt
 • att öka antalet ambassadörer som kan sälja företagets produkter
 • att träna försäljning och säljteknik
 • att lära sig och hjälpa kunder med digital kommunikation
 • att lära sig digitala verktyg som passar dina kunder
 • att rikta sälj-aktiviteter till rätt målgrupp
 • att öka graden av digitalisering
 • att lära sig tekniken att kalkylera och komma fram till rätt pris för produkterna

Coronapandemin har medfört en del förändringar som sannolikt är här för att stanna som till exempel de digitala mötena. Framöver kommer vi sannolikt ha affärsmöten på fler sätt, både fysiska möten som förr men också digitala möte, som blivit så vanliga under pandemin.

Schackbräde och någon som flyttar pjäser, blåtonad bild

Hitta nya marknader? Dags för export?

Är 2021 året då du känner att det är dags att ta steget och börja sälja till en internationell marknad? Vad bör man tänka på, hur skulle en internationell försäljning kunna se ut och finns det någon man kan kontakta för att få stöd och råd? Ett tips kan vara att titta närmare på Business Swedens hemsida. De har bland mycket annat ett program som heter Global Business Development Program för små och medelstora företag. I programmet får små och medelstora företag hjälp med att ta fram en global försäljningsstrategi för en eller flera marknader, som skräddarsys utifrån det egna företagets specifika situation och behov.

Så här skriver Business Sweden på sin hemsida:

Programmen subventioneras delvis av staten och som deltagare i programmet får du:

 • Värdefulla insikter om dina utvalda marknader
 • Lära dig hur du etablerar dig på nya marknader
 • Identifiera nya inkomstströmmar, försäljningskanaler och partners
 • Hjälp med marknadsföring
 • Information om hur du distribuerar dina produkter eller tjänster
 • Stöd med att lansera nya erbjudanden på befintliga marknader