Nyheter

Digitalt årsmöte i Salemföretagarna hålls den 23 mars 2021 kl 19:00-21:00

Årsmöte i Salemföretagarna hålls tisdagen den 23 mars kl 19:00-21:00. På grund av pandemin hålls mötet i digital form över Microsoft Teams.

Alla medlemmar som betalat årsavgiften för år 2020 kommer få en inbjudan med Teams-länk.

Tips: kolla att du betalat din medlemsavgift för 2020. Är du osäker, kontakta styrelsen.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Swedbanks kontor i Salem läggs ner

Tidningen Mitt i skriver på sin webbplats den 11 januari 2021 att Swedbanks kontor i Salem ska läggas ner den 31 maj 2021. Anledningen är att kunderna väljer att göra sina dagliga bankaffärer via nätet. Banken kommer erbjuda rådgivning till kunderna på andra orter som till exempel i Södertälje eller i Huddinge, skriver Mitt i. Information om nedstängingen skall ha gått ut till Swedbanks kunder via internetbanken och sociala medier. Swedbank har i skrivande stund inte ännu skrivit om stängningen på Salemkontorets webbplats eller på webbplatsen för Salem Centrum.

Årets företagare 2020

Årets företagare 2020 i Salems kommun är Hans Olsson som driver byggföretaget Hotek AB. Stort grattis Hans!

Så här skriver Salems kommun på sin hemsida:

Sedan många år driver Hans Olsson byggfirman Hotek AB och har varit stadigt belägen i Salems kommun. Företaget genomför både små och stora byggprojekt både i och utanför kommunen, kunderna är allt från privatpersoner, föreningar och företag – alla med en belåtenhet efter projektets avslut. I sitt arbete som företagare värnar Hasse om sina anställda och anställer gärna nyutbildade yngre för att växa som snickare och individer. Han har också goda kontakter med alla hantverksgrupper som behövs för att utföra ett lyckat projekt från början till slut. Arbetsplatsen lämnas uppstädad och iordningställd varje dag. 

Hasse lever utan tvekan upp till sin logga “Snickare som får idéer att växa”.

Läs mer på kommunens hemsida genom att klicka här.

Corona – temat för kommunens företagarträff

Den 21 oktober bjöd kommunen in till en företagarträff på temat Corona, dels för att sprida kunskap om vilka åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av pandemin och dels för att ge tillfälle till dialog och gemensam reflektion med kommunens företagare. De flesta är sannolikt eniga om att våren 2020 var en ovanlig och mycket krävande upplevelse för hela samhället. Smittspridningen och dess konsekvenser ställde stora krav på snabb omställning och uppfinningsrikedom. Invanda beteenden behövde ändras över en natt. I Salems kommun sammanträdde Krisledningsnämnden veckovis under våren. Som grund fanns kommunens krisledningsplan och vårens arbete innefattade även samverkan med andra kommuner inom stockholmsregionen. Inom Salems kommuns omedelbara fokusområde fanns att hantera de verksamheter som direkt ligger inom kommunens uppdrag som till exempel skola och omsorg. När det gäller näringslivsfrågor utsåg kommunen en företagslots, förlängde betalningstiderna för egna fakturor och avgifter, snabbade på utbetalningarna till de egna leverantörerna och skyndade på handläggningen av serveringstillstånd för uteserveringar.

För företagen har pandemin bland annat handlat om att hantera fundamentalt ändrade kundbeteenden över en natt. I vissa fall har pandeminrestriktionerna inneburit ett totalstopp för verksamheter även om det skiljer sig åt mellan olika branscher. De kulturella och kreativa näringarna som bygger på publik samt besöksnäringen är två exempel på branscher som drabbats hårt av restriktionerna. Men hur är det med andra branscher? För att ta temperaturen på den frågan har södertörnskommunerna låtit göra en undersökning av hur pandemin påverkat södertörnsföretagen. Rebecka Grunditz, ny näringslivsansvarig i Salems kommun, redogjorde för slutsatserna i undersökningen.

Totalt sex branscher ingick i undersökningen som bygger på 90 intervjuer. Intervjuerna genomfördes i maj och i september 2020. Enligt undersökningen har bygg och fastighetsbranschen klarat sig bra trots allt medan bilden för tillverkningsbranschen är grumligare. Det är fortsatt tufft för många. Tjänster och service känner av en stor påverkan och har fått jobba med permitteringar. De ser tiden an med viss tillförsikt dock. Besöksnäringen har som sagt känt av en stor påverkan och företagen i undersökningen vittnar om att de tog emot stöd i våras. Dock kan en viss ljusning skönjas framåt. Inom handel har det varit stora förändringar. Livsmedel, färg och bygg har klarat sig bra då folk ätit mera hemma och spenderat ledig tid med egna byggprojekt. Logistik och transport upplever ingen större förändring och vissa företag har till och med upplevt ett lyft jämfört med före pandemin. (E-handeln har upplevt en ökning i spåren av pandemin, vilket även påverkat logistik. Man kan fundera över vilka kundbeteenden och handelsmönster som blir bestående, särskilt på konsumentsidan. Förväntningar på omnikanal-bemötande lär finnas hos konsumenterna, där man möter kunderna såväl digitalt som fysiskt i butik. Reds. anm)

Nu när hösten kommit och samhället hunnit dra andan en stund är det viktigt att vi påminner oss om att faran inte är över. Beroende på bransch och verksamhet kan balansen mellan smittspridning och möjlighet till affärer vara en svårhanterlig materia. Hur säkerställa social distans, är digitala leveranser ens ett alternativ för mitt företag, vilka behov har mina kunder de närmaste året? Frågorna är många och svaren inte alla gånger helt självklara.

Hur ser du själv på framtiden om du blickar mot 2021? Mejla Salemföretagarnas styrelse och berätta!

Golfdag i härligt höstväder

Golf är en trevlig sport som bjuder till samvaro. Ett bra sätt att umgås så här i coronatider. Den 23 september 2020 tog sig Salemföretagarna till Salems golfklubb under Adams från Bäckboms Golf AB kompetenta ledning. -Skratt, humor och frustration är golf i ett nötskal, säger Marlene Ackland, inbiten golfare som var ciceron för dagen. De åtta företagarna fick pröva på närspelsövningar som att chippa och pitcha. Håll utkik efter fler golf-prova-på-dagar till våren. Kom med du också!

De nominerade är….

De nominerade till årets företagare är:

Hagmans Bilservice AB, 

Rönninge Deli AB, 

Rönninge Bistro, 

Södra Stockholms Brygghus AB, 

Hotek AB, 

Sandra Spa AB, 

Lenare Fötter, 

Ljusets Begravningstjänst, 

Camilla Olsson Ekström

Grattis till nomineringarna, och lycka till! Salemföretagarnas styrelse

Salemföretagarna ber om stöd från hyresvärdarna i kommunen!

Regeringens stödpaket för företagare innehåller en tillfällig rabatt för hyreskostnader. Förslaget innebär att företagen ska kunna få en hyressänkning med upp till 50 procent genom att staten skjuter till 25 procent och fastighetsägarna står för 25 procent av hyresnedsättningen under perioden april – juni 2020. För att detta ska ske behöver du som hyresvärd erbjuda hyresnedsättning och i efterhand ansöka om kompensation hos Länsstyrelsen.

Företagarföreningen Salemföretagarna vill föreslå att ni som hyresvärdar ser över era möjligheter att erbjuda nedsatt hyra till era hyresgäster, då hyran utgör den största fasta kostnaden för de flesta företagare.

En hyressänkning skulle avsevärt öka våra medlemsföretags och era hyresgästers möjligheter att överleva denna kris och fortsätta att verka i vår kommun. Det är viktigt att säkerställa en långsiktig beläggning för er som hyresvärd, det är också något vi alla tjänar på.

Carina Kandell Ordförande i Salemföretagarna

Här kan ni ladda ner vår skrivelse!

ÅRSMÖTE SALEMFÖRETAGARNA

Välkommen till årsmöte den 10 mars klockan 19:00.

Plats Rönninge Deli

2020-01-28

Kallelse till SalemFöretagarnas årsmöte för verksamhetsåret 2019.

Efter avslutat möte bjuder föreningen på middag, men ej dryck, på Rönninge Deli. Självklart är din partner välkommen också.

Anmälan krävs för att kunna beställa korrekt antal middagar och görs senast den 24 februari till: marlene@ackland.se

Datum:    2019-03-10

Tid:          19.00-21.00

Plats:       Rönninge Deli

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Årets Företagare

Utmärkelsen Årets Företagare har delats ut i över 80 år av organisationen Företagarna. SalemFöretagarna bistår Företagarna med nominerings- och juryarbetet på kommunalnivå. I Salems kommun utser en oberoende jury kommunens val av årets företagare som presenteras på SalemsDagen i slutet av augusti varje år.
De företag som vinner i respektive kommun samlas sedan i en regionsfinal. De regionala vinnarna går i sin tur vidare till den stora finalen Årets Företagare Sverige.


År 2019 är följande företag nominerade:

R3N Mark och Trädgård

Ljusets Begravningstjänst

Rönninge Bistro

Södra Stockholms Brygghus AB

DT Training

Fastighetsbyrån Salem AB

Söderby Entreprenad AB

Peter Bäckbom AB

Camilla Olsson Kulturpedagog

Du Nu Massage och Friskvård

Hotec AB

Rönninge Redovisning

Diana, Rönninge Klippotek