Nyheter

Och de nominerade är…

Totalt har vi fått in åtta nomineringar till Årets företagare i Salem 2021.

De nominerade kandidaterna är:

EnPlant Engineering AB och Max Ahlin

Harmonisk Hund i Rönninge och Anna Nienhuysen

Fun Life AB och Magdalena och Sebastian Dolk

Lenare Fötter och Lena Johansson

Hair by Vodovnik och David Vodovnik

Ljusets begravningstjänst och Danjel Vodovnik

Peter Bäckbom Golf AB och Peter Bäckbom

Camilla Kulturpedagog och Camilla Olsson Ekström

TACK till alla som tagit er tid att nominera årets kandidater. Det är värdefullt att det finns personer som ni som ser våra företagare och deras jobb.

Vill du uppdatera dig på hur juryarbetet går till? Gå vidare till sidan för Årets Företagare och läs mer.


Senaste medlemsbrevet per 4 maj 2021

Information om vad som är på gång i SalemFöretagarna

 • 19 maj ”Prova på golf”, både för noviser och dem med vana.  1 ½ timmes golflektion till en kostnad av 200 kronor på Salems Golfklubb. Max 8 personer – så först till kvarn….

Anmälan görs senast den 14 maj, genom att betala 200 kronor till bankgiro:  841-6687.  Eller swisha 200 kronor till: 0733 327408 (Marlene Ackland/kassör) – OBS glöm inte att ange ditt namn.

PROVA PÅ GOLFEN HAR HUNNIT BLI FULLBOKAD.

 • 21 maj, sista datum att nominera till Årets Företagare. Glöm inte att skicka med en motivering. Vi har redan nu fått in 6 nomineringar. Alla nominerade kommer inom kort att läggas ut på vår hemsida.
 • 10 juni, Näringslivskommittémöte. Möte mellan företagarföreningarna, tjänstemän och politiker i Salems kommun för att diskutera aktuella frågor.
 • Vi fortsätter arbetet med infartsskylten. Den skall uppdateras och renoveras. För mer information kontakta: marlene@ackland.se
 • Vi vill gärna bli flera, så tipsa en företagarkollega om oss. Vid intresse kan anmälan göras via SalemFöretagarnas hemsida eller kontakta marlene@ackland.se.
 • Under hösten så planeras bland annat: Lerduveskytte, ”Prova på golf 2” , höstmiddag och eventuellt en temakväll – detta med reservation om hur samhällssituationen ser ut.

Mer information om dessa höstaktiviteter kommer senare.

Hälsningar

Styrelsen SalemFöretagarna

Kallelse SalemFöretagarnas Årsmöte den 23 mars 2021 kl 19:00

Läs här hur du anmäler dig till årets digitala årsmöte.

Datum: 23 mars 2021

Tid: 19.00

Plats: Digitalt Teamsmöte med föranmälan senast den 18 mars. 

Viktig information inför mötet

Skriv ”Årsmöte SF” i mailets ärenderad.

 • Föranmälan är viktig för att få anmälningslänk till mötet och för att vi skall kunna fastställa röstlängd till mötet.
 • Bara de som anmält sig får länk till mötet, och enbart de som erlagt medlemsavgift för 2020 kan rösta på mötet.
 • Vet ni med er att ni inte betalat medlemsavgift för 2020 så går det bra att betala medlemsavgiften 400 kronor till bankgiro: 841-6687 senast den 18 mars – glöm inte att ange ert företagsnamn.

Värt att tänka på under mötet

 • Ha mikrofonen avslagen under mötet tills du vill säga något.
 • Handuppräckning via chatt för att ställa en fråga, ordföranden fördelar ordet.
 • Vid val av personer till styrelsen. Tystnad JA, medlem skriver NEJ i chattfunktionen om man inte samtycker.
 • Vid röstning, handuppräckning via chatt.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Här nedan finns en länk till årshandlingarna (pdf-dokument).

Varmt välkomna!

Styrelsen

Digitalt årsmöte i Salemföretagarna hålls den 23 mars 2021 kl 19:00-21:00

Årsmöte i Salemföretagarna hålls tisdagen den 23 mars kl 19:00-21:00. På grund av pandemin hålls mötet i digital form över Microsoft Teams.

Alla medlemmar som betalat årsavgiften för år 2020 kommer få en inbjudan med Teams-länk.

Tips: kolla att du betalat din medlemsavgift för 2020. Är du osäker, kontakta styrelsen.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av årsmötets röstlängd
 5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Godkännande av årsberättelsen
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för ett år.
 11. Val av övrig styrelse för två år
 12. Val av suppleanter för ett år
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 15. Beslut om medlemsavgift för året
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutning.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Swedbanks kontor i Salem läggs ner

Tidningen Mitt i skriver på sin webbplats den 11 januari 2021 att Swedbanks kontor i Salem ska läggas ner den 31 maj 2021. Anledningen är att kunderna väljer att göra sina dagliga bankaffärer via nätet. Banken kommer erbjuda rådgivning till kunderna på andra orter som till exempel i Södertälje eller i Huddinge, skriver Mitt i. Information om nedstängingen skall ha gått ut till Swedbanks kunder via internetbanken och sociala medier. Swedbank har i skrivande stund inte ännu skrivit om stängningen på Salemkontorets webbplats eller på webbplatsen för Salem Centrum.

Årets företagare 2020

Årets företagare 2020 i Salems kommun är Hans Olsson som driver byggföretaget Hotek AB. Stort grattis Hans!

Så här skriver Salems kommun på sin hemsida:

Sedan många år driver Hans Olsson byggfirman Hotek AB och har varit stadigt belägen i Salems kommun. Företaget genomför både små och stora byggprojekt både i och utanför kommunen, kunderna är allt från privatpersoner, föreningar och företag – alla med en belåtenhet efter projektets avslut. I sitt arbete som företagare värnar Hasse om sina anställda och anställer gärna nyutbildade yngre för att växa som snickare och individer. Han har också goda kontakter med alla hantverksgrupper som behövs för att utföra ett lyckat projekt från början till slut. Arbetsplatsen lämnas uppstädad och iordningställd varje dag. 

Hasse lever utan tvekan upp till sin logga “Snickare som får idéer att växa”.

Läs mer på kommunens hemsida genom att klicka här.

Corona – temat för kommunens företagarträff

Den 21 oktober bjöd kommunen in till en företagarträff på temat Corona, dels för att sprida kunskap om vilka åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av pandemin och dels för att ge tillfälle till dialog och gemensam reflektion med kommunens företagare. De flesta är sannolikt eniga om att våren 2020 var en ovanlig och mycket krävande upplevelse för hela samhället. Smittspridningen och dess konsekvenser ställde stora krav på snabb omställning och uppfinningsrikedom. Invanda beteenden behövde ändras över en natt. I Salems kommun sammanträdde Krisledningsnämnden veckovis under våren. Som grund fanns kommunens krisledningsplan och vårens arbete innefattade även samverkan med andra kommuner inom stockholmsregionen. Inom Salems kommuns omedelbara fokusområde fanns att hantera de verksamheter som direkt ligger inom kommunens uppdrag som till exempel skola och omsorg. När det gäller näringslivsfrågor utsåg kommunen en företagslots, förlängde betalningstiderna för egna fakturor och avgifter, snabbade på utbetalningarna till de egna leverantörerna och skyndade på handläggningen av serveringstillstånd för uteserveringar.

För företagen har pandemin bland annat handlat om att hantera fundamentalt ändrade kundbeteenden över en natt. I vissa fall har pandeminrestriktionerna inneburit ett totalstopp för verksamheter även om det skiljer sig åt mellan olika branscher. De kulturella och kreativa näringarna som bygger på publik samt besöksnäringen är två exempel på branscher som drabbats hårt av restriktionerna. Men hur är det med andra branscher? För att ta temperaturen på den frågan har södertörnskommunerna låtit göra en undersökning av hur pandemin påverkat södertörnsföretagen. Rebecka Grunditz, ny näringslivsansvarig i Salems kommun, redogjorde för slutsatserna i undersökningen.

Totalt sex branscher ingick i undersökningen som bygger på 90 intervjuer. Intervjuerna genomfördes i maj och i september 2020. Enligt undersökningen har bygg och fastighetsbranschen klarat sig bra trots allt medan bilden för tillverkningsbranschen är grumligare. Det är fortsatt tufft för många. Tjänster och service känner av en stor påverkan och har fått jobba med permitteringar. De ser tiden an med viss tillförsikt dock. Besöksnäringen har som sagt känt av en stor påverkan och företagen i undersökningen vittnar om att de tog emot stöd i våras. Dock kan en viss ljusning skönjas framåt. Inom handel har det varit stora förändringar. Livsmedel, färg och bygg har klarat sig bra då folk ätit mera hemma och spenderat ledig tid med egna byggprojekt. Logistik och transport upplever ingen större förändring och vissa företag har till och med upplevt ett lyft jämfört med före pandemin. (E-handeln har upplevt en ökning i spåren av pandemin, vilket även påverkat logistik. Man kan fundera över vilka kundbeteenden och handelsmönster som blir bestående, särskilt på konsumentsidan. Förväntningar på omnikanal-bemötande lär finnas hos konsumenterna, där man möter kunderna såväl digitalt som fysiskt i butik. Reds. anm)

Nu när hösten kommit och samhället hunnit dra andan en stund är det viktigt att vi påminner oss om att faran inte är över. Beroende på bransch och verksamhet kan balansen mellan smittspridning och möjlighet till affärer vara en svårhanterlig materia. Hur säkerställa social distans, är digitala leveranser ens ett alternativ för mitt företag, vilka behov har mina kunder de närmaste året? Frågorna är många och svaren inte alla gånger helt självklara.

Hur ser du själv på framtiden om du blickar mot 2021? Mejla Salemföretagarnas styrelse och berätta!

Golfdag i härligt höstväder

Golf är en trevlig sport som bjuder till samvaro. Ett bra sätt att umgås så här i coronatider. Den 23 september 2020 tog sig Salemföretagarna till Salems golfklubb under Adams från Bäckboms Golf AB kompetenta ledning. -Skratt, humor och frustration är golf i ett nötskal, säger Marlene Ackland, inbiten golfare som var ciceron för dagen. De åtta företagarna fick pröva på närspelsövningar som att chippa och pitcha. Håll utkik efter fler golf-prova-på-dagar till våren. Kom med du också!

De nominerade är….

De nominerade till årets företagare är:

Hagmans Bilservice AB, 

Rönninge Deli AB, 

Rönninge Bistro, 

Södra Stockholms Brygghus AB, 

Hotek AB, 

Sandra Spa AB, 

Lenare Fötter, 

Ljusets Begravningstjänst, 

Camilla Olsson Ekström

Grattis till nomineringarna, och lycka till! Salemföretagarnas styrelse