Årets Företagare

I Salem koras varje år en Årets Företagare. Så här går det till.

Årets Företagare är ett pris som företagarorganisationen Företagarna har.  Årets Företagare utses först på lokalnivå, i den egna kommunen. Salemföretagarna samarbetar med Företagarna i Botkyrka-Salem om att kora Årets Företagare i Salems kommun.

Vem kan nominera?

Invånarna i Salems kommun kan nominera kandidater till Årets Företagare i Salems kommun.

  • Läs nedan vilka kriterier som gäller.
  • Mejla sedan in förslaget på vem du vill nominera till SalemFöretagarnas styrelse.

Viktigt är att det är Företagaren och inte företaget som skall nomineras. Företaget skall däremot vara verksamt i Salems kommun.

Årets Företagare är ett riksomfattande årligt pris

Årets Företagare är en riksomfattande tävling där vinnaren har tagit sig först till vinsten i sin kommun och vidare till regionsfinalen för att till sist koras till Årets Företagare i Sverige. Här kan du läsa om vinnarna på riksnivå.

Vilka kriterier gäller för dem som är med i tävlingen?

Företagarna har satt upp ett antal kriterier som skall uppfyllas och som juryn i Salem följer:

  • Äga och Driva: Den nominerade företagaren ska äga en betydande del av företaget. Eftersom utmärkelsen går till företagaren (och inte själva företaget) är det viktigt att företagaren själv är verksam i sitt företag. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som skall belönas.
  • Ledare & Förebild: Den nominerade företagaren ska visa ett gott ledarskap och vara en god förebild och ambassadör som företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och /eller deltar i lokalsamhället och /eller har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och /eller uppmuntrar mångfald.
  • Kreativitet & Innovation: Den nominerade företagaren ska visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Till exempel något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och eller banat väg för nya sätt och andra med sitt företagande.
  • Lönsamhet & Tillväxt: Den nominerade företagarens egna företag ska kunna visa upp en god och långsiktigt stabil lönsamhet. Juryn tar också hänsyn till om företagaren har återinvesterat vinsten i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
  • Formella krav: Den nominerade företagaren ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Juryns arbete

När alla nomineringar kommit in så går de till en jury. Juryn går igenom alla nominerade efter de kriterier som Företagarna har satt upp. Se listan ovan.

Juryn kontrollerar även företagens balans- och resultaträkning och tar en kreditupplysning genom UC kontroll.

Juryn består av 7 personer med blandade erfarenheter och bakgrunder. Juryn omvandlar kriterierna till poäng mellan 1-6, varvid företagarna betygsätts.

Själva beslutet fattas så här

Den företagare som får högst poäng läggs fram för Näringslivskommittén i Salems kommun och därefter för styrelsen i Företagarna Botkyrka-Salem.

Företagarna Botkyrka-Salem går igenom bedömningen och fattar sedan beslut om det slutgiltiga avgörandet.

Årets Företagare brukar tillkännages på Salemsdagen, i slutet på augusti varje år.