Allvarligt talat

Skrivbord med kaffekopp, anteckningsblock och dator

På den här sidan samlar vi en del information om företagande av mer allvarlig karaktär.

Vill du i stället läsa om något mera framåtriktat och mer positivt, rekommenderar vi att du går in på sidan Med blicken mot framtiden. Där skriver vi om affärsutveckling och delar affärstips från våra medlemmar.

Cybersäkra ditt företag

Buset finner ständigt nya vägar och risken för att utsättas för IT-relaterad brottslighet ökar. Exempel på IT-brottslighet är överbelastningsattacker, utpressning där ditt företags data tas som gisslan, känsliga affärsuppgifter kapas eller betallösningar som slutar fungera. Men det går att skydda sig.

På Företagarnas hemsida kan du läsa mer om att cybersäkra ditt företag.

Affärsrisker i en digital värld

De senaste decenniernas snabba utveckling inom digitaliseringen och hur vi lagrar och delar information har medfört en fantastisk utveckling vad gäller effektivitet och att nå nya marknader. Med digitaliseringen följer också affärsrisker som är viktiga för företagen att känna till. Data har blivit hårdvaluta och det är viktigt inte minst för våra kunder att vi skyddar vår data så bra som möjligt. För en överblick i ämnet affärsrisker och digitalisering har Tillväxtverket nyligen gett ut en rapport som heter Digitala affärsrisker, kunskapsöversikt av riskmedvetenhet och informations- och cybersäkerhetsarbete i små och medelstora företag.

Så här skriver Tillväxtverket på sin hemsida om rapporten:

Med nya tekniker kommer arbetet med cybersäkerhet och riskhantering bli en viktig framgångsfaktor för företagen och ha stor betydelse för en lyckad hållbar digitalisering och en fortsatt tillväxt.

I rapporten redovisar författarna för kartläggningar och analyser av utbud och efterfrågan på marknaden för informations- och cybersäkerhet, pekar på bristen på digital spetskompetens, gör en genomgång av lagstiftning och juridik inför området samt en internationell utblick.

Företagarnas undersökning om pandemins krisstöd

Företagarna visar i en ny undersökning från november 2020 hur företagen ser på de krisstöd som rullats ut från regering och riksdag under pandemin. Rapporten heter Vägen tillbaka och framåt och undersöker hur effektiva stödåtgärderna varit hittills och vad som krävs för att företagen ska ta sig ut ur krisen och vidare. Svaren kommer från företag som svarar i Företagarnas panel. Läs mer på Företagarnas hemsida.

Samlad information till följd av coronaviruset

Klicka på länken för att komma till Verksamt.se

Läs om Korttidsarbete (korttidsstödet) på Tillväxtverkets hemsida