Utdelning av stipendium 8 juni 2012

Vi delade den 8 juni 2012 ut stipendium till en grupp sistaårs elever i Rönninge Gymnasium. Gruppen av elever anses ha stora möjligheter att bli entreprenörer i framtiden. Eleven skall vara krativ, ansvarstagande, riskvillig på ett balanserat sätt, långsiktig och ett helhetstänk.