Styrelsemöte 8 mars 2011 18,30

Styrelsemöte 8 mars 2011 i Villa Skönvik 18,30-19,30.