Styrelsemöte 3 april 2012

Nästa styrelsemöte blir den 3 april 2012 19,00 i Villa Skönvik.