Samverkansmöte 4 maj 2011

Vi genomförde 4 maj 2011 ett samverkansmöte med inriktning på att förebygga inbrott och skadegörelse som drabbar företag och butiker inom Salems kommun. Vi sammankallde mötet och dessutom medverkade Närpolisen, fastighetsägare, Salems kommun och företagare. Mötet utmynnade i en handlingsplan med inriktning på brottsförebyggande verksamhet.