Posten

Vi, SFI s representanter i Salems kommuns näringslivskommitté, Anders Klerkefors och Eva-Karin Wallin träffade Postens representanter i går 2006-09-21. Vi mötet framkom följande. Postboxarna i Salems centrum kommer att flyttas. De som så önskar kommer att få ha sina boxar på Förrådsvägen, bakom Stat Oil. Resten av boxarna kommer att flyttas till handlarn/Nära dej. Vi fick på mötet ett löfte om att inga företag skall behöva åka till Storvreten för att hämta ut paket eller stora brev.Vi fick vidare beskedet att alla postombud så som Bamse och Nära dej skall acceptera kortbetalning. Om vi företag har problem med något av dessa saker ovan kan vi kontakt Ylwa Fritzdorf 08-55066672 eller 070-9809189 eller på ylwa.fritzdorf@posten.se.