Ny skylt vid avfarten från motorvägen

Som alla säkert sett är informationsskylten vid infarten ny. Som medlem i Salems Företagares Intresseförening har du rabatt på plats med hänvisning på skylten. Vår förhoppning är att en ny och mer aktuell karta med hänvisningar till kommunens företag, skolor, sporthallar osv kommer att bli uppskattad. Vill ni vara med på skylten så maila oss. Nästa uppdatering av skylten kommer att göras i mars 2007.