Ny ordförande och kassör

Vid årsmötet 20 april 2009 valdes Jan Qvarnström till ny ordförande, Jannike Andreasson till ny kassör och ytterliga 3 nya styrelsesuppleanter. Vi är nu en komplett styrelse med olika ansvarsområden.