Nästa styrelsmöte är tisdag 9/11 18,30

Vi har vårt nästa styrelsmöte 9/1 18,30-19,30 i Villa Skönvik.Styrelsemöte 5/10