Näringslivskommittén

Här följer en kort information från senaste mötet 070503. Petra Norström informerade från Rönninge Gymnasium om den nya entreprenörutbildningen och behovet av fadderföretag. För att eleverna ska få en verklighetsanknytning till sin utbildning önskar Rönninge Gymnasium företag som har möjlighet att ta emot ca 3-5 elever i olika sammanhang, exempelvis studiebesök och mentorskap. För mer information, kontakta Petra Norström på Rönninge Gymnasium, petra.norstrom@gymnasiet.salem.se Vidare diskuterades förslag till Årets Företagare 2007, parkeringssituationen i Salem centrum och Förslag till utvecklingsprogram för Södertörn. Har du som medlem frågor eller förslag till nästa Näringslivskommittémöte – hör av dig till Evakarin Wallin eller Caroline Finta, båda är representanter i Näringlivskommittén. Nästa möte blir den 28 augusti.