Medlemsträff på Villa Talliden

Vi kommer from 28/8 arrangerna en medlemsträff på Villa Talliden den sista torsdagen i varje månad. Avsikten med medlemsträffen är att ha en mötesplats för företagen i Salems kommun med mingel, erfarenhets-utbyte och information från styrelsen. Du har möjlighet att beställa mat och dryck i anslutning till medlemsträffen. Du kommer fortsättningsvis få inbjudan till medlemsträffen via epost. Välkommen!