Årets Företagare Salem 2010

Hans Lundgren på Bengt Lundgren Truckservice AB utsågs 2010-05-07 till Årets Företagare 2010 i Salem. Utmärkelsen delades ut vid firandet av Sveriges Nationaldag i Salems Centrum den 6 juni 2010 följande motivering. ”Hans Lundgren, ägare till Bengt Lundgren Truckservice AB, är en driftig och målmedveten företagare i Salem, som utvecklat sitt företag lugnt och säkert med en egen stor arbetsinsats. Företaget har under året utvecklat sin verksamhet och därmed ökat sina anställda till 8 personer. Hans är även en uppskattad hyresvärd till flera andra företag i företagets industrilokaler på Förrådsvägen, en uppgift som han sköter mycket bra. Hans Lundgren uppfyller kriterierna för att bli Årets Företagare och är ett föredöme för andra företag i Salems kommun.”