Allvarligt talat

Här kan du läsa om aktuella frågor kopplat till företagande

Företagarna visar i en ny undersökning från november 2020 hur företagen ser på de krisstöd som rullats ut från regering och riksdag under pandemin. Rapporten heter Vägen tillbaka och framåt och undersöker hur effektiva stödåtgärderna varit hittills och vad som krävs för att företagen ska ta sig ut ur krisen och vidare. Svaren kommer från företag som svarar i Företagarnas panel. Läs mer på Företagarnas hemsida.

Den här sidan är under uppbyggnad. Fortsättning följer. För frågor, kontakta styrelsen.